Konstruktioner av träelement

Begreppsbestämningar

 • KL-trä:

  kan även benämnas korslimmat trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

 • konstruktionsvirke:

  hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

 • korslimmat trä:

  kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

 • massivt trä:

  trä som inte är fanerat, laminerat eller pålimmat

 • träbaserat material:

  material som är tillverkat av sönderdelat trä, eventuellt med tillsatt bindemedel Exempel: träfiberskivor, spånskivor och plywood.

Till toppen av sidan