Konstruktioner av element av rostfritt stål

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake, expanderdon.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kontrollplan:

  dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

 • svetsning:

  (vid plastmattor och dylikt:) hopfogning med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och svetstråd (vid tätskiktsmattor:) smältning av klisterasfalt som påförts tätskiktsmattan på fabrik. Svetsning utförs normalt med gasolutrustning (av metall:) åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar, med eller utan tillsatsmaterial, genom uppvärmning till minst grundmaterialets smälttemperatur

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

Till toppen av sidan