Konstruktioner av förtillverkade pelare, balkar e d av lättklinkerbetong

Begreppsbestämningar

  • lättklinkerbetong:

    lättballastbetong vars ballast utgörs av lättklinker (TNC 95)

Till toppen av sidan