MURVERK AV DIVERSE MATERIAL I HUS

Begreppsbestämningar

  • murblock:

    formvara som är avsedd för murverk och som har ett format lämpat för hantering med två händer; jämför mursten (TNC 95)

  • mursten:

    formvara som är avsedd för murverk och som har ett format lämpat för hantering med en hand; jämför murblock (TNC 95) Mursten benämns efter det material som den är tillverkad av, till exempel betongsten, kalksandsten, tegelsten eller dylikt. kopp stenens kortsidor liggyta stenens flatsidor löp stenens långsidor

  • hus:

    byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

Till toppen av sidan