Inklädnader av öppna spisar med eldfast tegel

Begreppsbestämningar

  • eldfast:

    keramiskt material med en smältpunkt som är lägst 1 500 °C Eldfast material förekommer i form av eldfast tegel och isolertegel, mjukblock, gjut- och stampmassor, eldfast bruk och eldfast cement.

Till toppen av sidan