Öppna spisar av tegel

Begreppsbestämningar

  • beklädnad:

    ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

  • eldfast:

    keramiskt material med en smältpunkt som är lägst 1 500 °C Eldfast material förekommer i form av eldfast tegel och isolertegel, mjukblock, gjut- och stampmassor, eldfast bruk och eldfast cement.

  • fasadtegel:

    tegelsten som motstår vissa klimatiska påfrestningar och uppfyller särskilda krav på utseende (TNC 95)

Till toppen av sidan