Skorstenar av murtegel och fasadtegel för förbränningsgaser

Begreppsbestämningar

  • fasadtegel:

    tegelsten som motstår vissa klimatiska påfrestningar och uppfyller särskilda krav på utseende (TNC 95)

  • murtegel:

    tegelsten som inte är avsedd att utsättas för klimatiska påfrestningar och på vilken inga särskilda utseendekrav ställs (TNC 95)

Till toppen av sidan