Väggar av murtegel

Begreppsbestämningar

  • murtegel:

    tegelsten som inte är avsedd att utsättas för klimatiska påfrestningar och på vilken inga särskilda utseendekrav ställs (TNC 95)

Till toppen av sidan