Väggar av autoklaverade lättbetongblock

Till toppen av sidan