EFTERBEARBETNINGAR AV HÅRDNAD BETONGYTA I HUS

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  (i betong:) stenmaterial eller ersättningsmaterial som används i betongmassor

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • blästrad yta:

  (på natursten:) yta som bearbetats genom blästring till kornig yta med eller utan sågränder

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • hus:

  byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

Till toppen av sidan