Betonggjutningar i glidform

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • glidform:

    form som successivt förskjuts under gjutning

Till toppen av sidan