Fundament av betong för kompletteringsenhet, apparat e d

Begreppsbestämningar

  • hörn:

    se figur, jämför vinkel

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan