Skikt av hårdbetong med stålglättad yta på trappsteg och vilplan

Begreppsbestämningar

  • hårdbetong:

    betong med förhöjd hållfasthet och slitstyrka

  • stålglättad yta:

    (på betong:) brädriven yta som slätbehandlats med stålskiva eller dylikt

Till toppen av sidan