Skikt av hårdbetong på trappsteg och vilplan med yta för maskinslipning

Till toppen av sidan