Skikt av hårdbetong på trappsteg och vilplan med yta för maskinslipning

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • betonggolv:

    golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

  • hårdbetong:

    betong med förhöjd hållfasthet och slitstyrka

Till toppen av sidan