Skikt av betong på trappsteg och vilplan med färdig slityta

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • slipning:

    (vid målning:) bearbetning med slipmedel av arbetsstycke före och mellan spacklingar och målningsbehandlingar för att göra ytan slätare

  • ytskikt:

    tunt materialskikt ytterst på konstruktion Se även under beklädnad och beläggning.

Till toppen av sidan