Trappstommar av platsgjuten betong med överyta som slityta

Till toppen av sidan