Ytterbjälklag med stålglättad yta

Begreppsbestämningar

  • stålglättad yta:

    (på betong:) brädriven yta som slätbehandlats med stålskiva eller dylikt

  • ytterbjälklag:

    bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan