Yttertakstommar och ytterbjälklag av platsgjuten betong

Begreppsbestämningar

 • avdragen yta:

  (på betong:) yta som är avdragen med rätskiva, vibratorbalk eller dylikt

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • borstning:

  (vid målning:) avlägsnande av lösa föroreningar, rost och löst bunden färg från yta med hjälp av stålborste eller annan hård borste (på betong:) avdragen yta som borstas med kvast

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • vakuumbetong:

  betong som efter gjutning och vibrering eller annan bearbetning utsatts för undertryck innan hårdnandet börjat i syfte att minska vatteninnehållet, vilket ger betongen ökad täthet och hållfasthet

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan