Bjälklag med stålglättad färdig golvyta

Begreppsbestämningar

  • betonggolv:

    golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

Till toppen av sidan