Bjälklag av platsgjuten betong

Begreppsbestämningar

 • beläggning:

  ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beläggning. Vid stålbyggnad används begreppet beläggning även för färg.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • gipsbruk:

  bruk med gips som bindemedel

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • golvavjämningsmassa:

  massa som används för förbättring av planhet hos underlag. Massan är pumpbar och kan vara självutjämnande. Läggs normalt i skikt om 0–50 mm

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • stålglättad yta:

  (på betong:) brädriven yta som slätbehandlats med stålskiva eller dylikt

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ursparning:

  åstadkommande av slits, ränna eller hål vid tillverkning av konstruktioner eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 95)

 • vakuumbetong:

  betong som efter gjutning och vibrering eller annan bearbetning utsatts för undertryck innan hårdnandet börjat i syfte att minska vatteninnehållet, vilket ger betongen ökad täthet och hållfasthet

Till toppen av sidan