Husstommar av platsgjuten betong

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • målningsbehandling:

  del av utförande vid uppbyggnad av ett ytskikt i ett målningsarbete Exempel: Grundning, spackling, strykning, tapetsering och vävsättning.

 • spackling:

  utjämning av underlagets ojämnheter

 • strykning:

  påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

Till toppen av sidan