Hela grundplattor med avdragen yta som underlag för beläggning

Begreppsbestämningar

  • avdragen yta:

    (på betong:) yta som är avdragen med rätskiva, vibratorbalk eller dylikt

  • beläggning:

    ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beläggning. Vid stålbyggnad används begreppet beläggning även för färg.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan