Hela grundplattor med stålglättad yta som underlag för beläggning

Begreppsbestämningar

  • beläggning:

    ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beläggning. Vid stålbyggnad används begreppet beläggning även för färg.

  • stålglättad yta:

    (på betong:) brädriven yta som slätbehandlats med stålskiva eller dylikt

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan