Inmätning

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan