Ytskikt på golv

Begreppsbestämningar

 • beläggning:

  ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beläggning. Vid stålbyggnad används begreppet beläggning även för färg.

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • lamellparkett:

  parkett med slitskikt av träfaner tjockare än 2,5 mm

 • laminat:

  material som är uppbyggt av flera skikt vilka är förenade med varandra

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion Se även under beklädnad och beläggning.

Till toppen av sidan