Ytskikt på golv och trappor

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • ytskikt:

    tunt materialskikt ytterst på konstruktion Se även under beklädnad och beläggning.

Till toppen av sidan