Undergolv

Begreppsbestämningar

 • beläggning:

  ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beläggning. Vid stålbyggnad används begreppet beläggning även för färg.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • fanergolv:

  golvbeläggning med ytskikt av fanerträ med tjocklek kring 1,0 mm på underlag av en lamellträbaserad skiva med en totaltjocklek på ca 7–10 mm

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • lamellparkett:

  parkett med slitskikt av träfaner tjockare än 2,5 mm

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion Se även under beklädnad och beläggning.

Till toppen av sidan