Öppningskompletteringar i innervägg

Begreppsbestämningar

  • innervägg:

    vägg som delar upp den inre volymen i ett hus

Till toppen av sidan