Loftgångsstommar i husstomme - element av trä eller träbaserat material

Begreppsbestämningar

 • korslimmat trä:

  kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

 • limträ:

  material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

 • träbaserat material:

  material som är tillverkat av sönderdelat trä, eventuellt med tillsatt bindemedel Exempel: träfiberskivor, spånskivor och plywood.

 • husstomme:

  byggdel bestående av ett system av husdelar som upptar och fördelar laster samt för ned dessa till undergrunden I husstommen ingår bland annat bärande väggar, pelare, balkar och bjälklag.

Till toppen av sidan