Loftgångsstommar i husstomme - element av lättklinkerbetong

Begreppsbestämningar

  • lättklinkerbetong:

    lättballastbetong vars ballast utgörs av lättklinker (TNC 95)

  • husstomme:

    byggdel bestående av ett system av husdelar som upptar och fördelar laster samt för ned dessa till undergrunden I husstommen ingår bland annat bärande väggar, pelare, balkar och bjälklag.

Till toppen av sidan