Stombjälklag - element av trä eller träbaserat material

Begreppsbestämningar

  • korslimmat trä:

    kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

  • limträ:

    material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

  • träbaserat material:

    material som är tillverkat av sönderdelat trä, eventuellt med tillsatt bindemedel Exempel: träfiberskivor, spånskivor och plywood.

Till toppen av sidan