Stombjälklag - element av lättklinkerbetong

Begreppsbestämningar

  • bjälklag:

    horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

  • lättklinkerbetong:

    lättballastbetong vars ballast utgörs av lättklinker (TNC 95)

Till toppen av sidan