Stomytterväggar - element av lättklinkerbetong

Begreppsbestämningar

  • lättklinkerbetong:

    lättballastbetong vars ballast utgörs av lättklinker (TNC 95)

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • ytskikt:

    tunt materialskikt ytterst på konstruktion Se även under beklädnad och beläggning.

Till toppen av sidan