Stominnerväggar - element av trä eller träbaserat material

Begreppsbestämningar

  • korslimmat trä:

    kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

  • träbaserat material:

    material som är tillverkat av sönderdelat trä, eventuellt med tillsatt bindemedel Exempel: träfiberskivor, spånskivor och plywood.

Till toppen av sidan