LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK

Begreppsbestämningar

  • byggnadsverk:

    byggnader och andra anläggningar, till exempel broar, vägar, ledningsnät, slussar och dammar

Till toppen av sidan