Termisk isolering i mark för skydd av byggnadsverk

Begreppsbestämningar

  • byggnadsverk:

    byggnader och andra anläggningar, till exempel broar, vägar, ledningsnät, slussar och dammar

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan