UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER

Begreppsbestämningar

  • underbyggnad:

    del av markanläggning som ligger mellan terrassyta och undergrund

  • undergrund:

    del av mark till vilken last överförs från ett byggnadsverk

Till toppen av sidan