Hus 11
|
AMA RA
Kontroll av relativ fuktighet (RF)
Generation 
Hus 11

YSC.121Kontroll av relativ fuktighet (RF)

AMA

Undergolv av betong

Fuktmätning ska utföras på ett minsta... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Undergolv av betong

Ange omfattning av kontroll.

Att mäta... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ackreditering:

  formellt erkännande av att ett organ (laboratorium, certifieringsorgan, besiktningsorgan eller kontrollorgan) som är kompetent att utföra specificerade provningar, kalibreringar, mätningar, certifieringar etc (TNC 95)

 • ballast:

  (i betong:) stenmaterial eller ersättningsmaterial som används i betongmassor

 • fuktmätning:

  (I betong:) mätning som utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt fuktmätningsosäkerhet osäkerheten i kalibreringen och osäkerheten i mätmetoden kombinerat till ett värde mätmetod mätning på uttaget prov eller mätning i borrhål mätresultat mätvärde korrigerat till 20 °C och ökat med fuktmätningens osäkerhet

 • fästmedel:

  Exempel: klister, lim, lister, tejp och dylikt; jämför fästdon.

 • golvkonstruktion:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • RF-mätning:

  (I betong:) mätning som utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt fuktmätningsosäkerhet osäkerheten i kalibreringen och osäkerheten i mätmetoden kombinerat till ett värde mätmetod mätning på uttaget prov eller mätning i borrhål mätresultat mätvärde korrigerat till 20 °C och ökat med fuktmätningens osäkerhet

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • utgångspunkt:

  referenspunkt från vilken måttsättning utgår

 • vattencementtal:

  förkortas vct (för betong:) kvoten av mängden vatten i kg och mängden cement i kg

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion Se även beklädnad och beläggning.

Till toppen av sidan