EL 22
|
AMA RA MER
Skötsel, underhåll o d av transportinstallationer m m
Generation 
EL 22

YLC.7Skötsel, underhåll o d av transportinstallationer m m

AMA

Föreskriven skötsel och underhåll ska utföras av personal som... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Servicebesök

Ange under aktuell kod och rubrik i det... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • skötsel:

    (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan