EL 22
|
AMA RA
Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för hissinstallationer
Generation 
EL 22

YKB.71Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för hissinstallationer

AMA

Beställarens driftpersonal ska informeras om åtgärder... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om utbildning och information ska

  • utföras enligt...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

Till toppen av sidan