EL 22

YJM.6Säkerhetsinstruktioner för el- och teleinstallationer

AMA

Dokument ska

  • ha utskriftsformat enligt A-serien
  • vara på...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange vad entreprenören ska överlämna i fråga... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • driftrum:

    utrymme som endast är tillgänglig för elektrisk fackkunniga personer eller (elektrisk) instruerade personer (SS 4370102) Exempel på driftrum är vissa generator-, transformator-, batteri- och omformarrum med större kopplingsutrustningar.

Till toppen av sidan