EL 22

YJL.76Drift- och underhållsinstruktioner för installationer med maskindriven port, grind, dörr m m

AMA

Instruktioner ska utföras så att de ger ett... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • skötsel:

    (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

  • tillsyn:

    systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan