EL 22
|
AMA RA
Drift- och underhållsinstruktioner för rulltrappsinstallationer och rullrampsinstallationer
Generation 
EL 22

YJL.73Drift- och underhållsinstruktioner för rulltrappsinstallationer och rullrampsinstallationer

AMA

Instruktioner ska utföras så att rulltrapps-... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om instruktioner ska utföras enligt

 • SS-EN 13015
 • SS-EN...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • rullramp:

  maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

 • skötsel:

  (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan