EL 22

YJL.71Drift- och underhållsinstruktioner för hissinstallationer

AMA

Instruktioner ska utföras så att hissinstallationen... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om

 • instruktioner ska utföras enligt SS-EN...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

 • skötsel:

  (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan