EL 22

YJL.64Drift- och underhållsinstruktioner för teleinstallationer

AMA

Drift- och underhållsinstruktioner för... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • för vilka teletekniska system kontrolljournal...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • driftinstruktion:

  skriftlig instruktion som behövs för att hålla en fastighet, installation eller liknande i funktion

 • larmsystem:

  system där ett visst skeende eller tillstånd, till exempel brand, inbrott, initierar åtgärder mot detta skeende eller tillstånd (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • skötsel:

  (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

Till toppen av sidan