EL 22
|
AMA RA
Drift- och underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer
Generation 
EL 22

YJL.63Drift- och underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer

AMA

I driftinstruktion för elkraftsystem ska anges hur handhavande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • om logikschema ska ingå som visar elektriska och...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • driftinstruktion:

  skriftlig instruktion som behövs för att hålla en fastighet, installation eller liknande i funktion

 • huvudcentral:

  se central

 • jordelektrod:

  ledande föremål som kan vara nedgrävt i marken eller i ett specifikt elektriska ledande medium, till exempel betong eller koks, och som har elektrisk kontakt med Jorden (SS 4364000)

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kopplingsutrustning:

  kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

 • skötsel:

  (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

Till toppen av sidan