EL 22
|
AMA RA MER
Drift- och underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer
Generation 
EL 22

YJL.6Drift- och underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer

AMA

Drift- och underhållsinstruktion ska överensstämma med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta beställarens praxis avseende exempelvis

  • upprättande...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan