EL 22
|
AMA RA MER
Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer
Generation 
EL 22

YJE.8Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

AMA

Relationshandling ska överensstämma med verkligt utförande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • filformat för digitala handlingar
  • om handlingar...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fält:

    (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan