EL 22
|
AMA RA
Relationshandlingar för hissinstallationer
Generation 
EL 22

YJE.71Relationshandlingar för hissinstallationer

AMA

Följande handlingar ska levereras

  • relationshandling, i...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om

  • relationshandlingar ska förses med fastighets-...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annan lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplan transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2011:12 H12)

Till toppen av sidan