EL 22

YJE.63Relationshandlingar för elkraftsinstallationer

AMA

Översiktsscheman

Översiktsscheman ska sättas upp.

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Översiktsscheman

Ange under aktuell kod och rubrik vilka typer... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • huvudcentral:

    se central

  • jordfelsbrytare:

    en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

Till toppen av sidan